TINGIMUSED

Teie tellimus täidetakse 1-3 päev jooksul peale tellimuse/arve tasumist, kui toote infos ei ole märgitud teisiti. Olukorras, kus tarne ei ole meist mitteolenevatel põhjustel võimalik 2-5 tööpäeva jooksul, võetakse Teiega probleemide ilmnemisel esimesel võimalusel ühendust tellimusel esitatud kontaktandmete alusel.

Privaatsus: Andmed, mida Teilt küsitakse ostu sooritamisel, käsitletakse konfidentsiaalse infona ja on tagatud Eesti Vabariigis kehtestatud andmekaitseseadusest tulenevalt. Meile usaldatud andmeid ei avaldata kolmandale osapoolele, välja arvatud kauba väljastamiseks ja transpordi korraldamiseks vajaminevad andmed.

Kauba tagastus:

Olukorras, kus olete tellinud kauba/d, mis ei vasta tehniliselt korras oleva toote nõuetele, on Teil võimalus 14 päeva (alates kauba kättesaamisest) jooksul tellitud toode tagastada. Peale toote tagastust, kantakse Teile 14 kalendripäeva jooksul ostusumma tagasi (k.a. transpordikulul). Kauba tagastuse korral palume Teil meiega kontakti võtta e-kirja teel: info@estflame.ee või helistada +372 57834535.
Eelistatud on taas esitamist võimaldav kirjalik vorm.

Kirjas palume märkida:

 • tarbija nimi ja kontaktandmed
 • tagastatav kaup
 • võimalusel palume lisada tellimuse / arve number

Teeme endast kõik oleneva, et kauba tagastus oleks Teile võimalikult lihtne. Kauba tagastuse korral on eelistatud tagastuse viis, kus kullerfirma võtab tagastatava kauba Teile sobivalt aadressilt peale (nt. kauba tarneaadress). Antud olukorras Teile lisakulutusi kauba tagastusega ei kaasne ja kaup toimetatakse kullerfirma poolt tagasi lattu.

Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis. NB! Tarbija võib kaubaga tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on võimalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab tarbija käsitlema ja kasutama toodet/kaupa üksnes viisil, nagu see on lubatud tavapoes.
Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult selleks ettenähtud kohalt, seda kahjustamata. Olukorras, kus toode on pakendatud tootja poolt viisil, et selleks puudub avamiseks võimalus pakendit kahjustamata, palume avada pakend ettevaatlikult – antud juhul tarbija ei vastuta rikutud pakendi eest.

Tellitud kaupa ei ole võimalik tagastada:

 • tooted, mis on valmistatud tellija vajadusi arvestades (eritellimus)
 • suletud pakendis toode/kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohale toimetamist avatud.
 • kaup, mida on tarbija kasutanud viisil, mis kahjustab kauba väärtust. Nt. matkapliit, mida on kasutatud reaalselt matkates.

Tarbija ei saa kaupa tagastada kasutades 14-päevast taganemisõigust peale kauba kättesaamist (näiteks tähtaeg on möödas või ei kohaldata lepingule taganemisõigust), on tarbijal õigus esitada pretensioon, kui kaubal on ilmnenud puudus. Tarbijal on seadusest tulenevalt 24 kuud pretensiooni esitamise õigus alates kauba vastuvõtmisest. Nt. selgub, et kaup ei vasta estflame.ee e-poes olnud kirjeldusele või tootel ilmneb viga. Antud juhul ei pea tarbija tegema taganemisavaldust 14-päeva jooksul, vaid tarbija võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust (VÕS 218 lg 2).

Eelistatud on taas esitamist võimaldav kirjalik pöördumine, milles palume tarbijal märkida:

 • tarbija nimi ja kontaktandmed
 • pretensiooni esitamise kuupäev
 • kauba või teenuse puudus
 • ettevõtjale esitatav nõue
 • võimalusel palume lisada tellimuse / arve number

Garantiiremonti teostatakse maaletooja või tootja poolt volitatud hooldus- või remonditöökojas.
Garantiiteenuse aluseks on ostuarve ja saateleht. Olles kaotanud ostuarve palume võtta ühendust e-maili teel – info@estflame.ee

Garantii ei laiene:

 • kuluva iseloomuga osadele, pakendile ja dokumentatsioonile
 • toote/seadme mitteotstarbepärasel kasutamisel tekkinud kahjustustele
 • toote/seadme sattumisel mittenõuetekohasesse keskkonda
 • toote/seadme füüsiliste vigastuste korral, mis on tekkinud tahtmatul või tahtlikul viisil
 • tootesse/seadmesse on sattunud tahkeid aineid, vedelikke, kõrvalisi esemeid, mis ei ole tootja poolt ette nähtud ja kasutusjuhendis märgitud
 • toote/seadme töös tekkinud tõrgete ja kasutuskõlbmatuks muutumise korral, mis on tekkinud elektrisüsteemi vigadest või tootja poolt mitte ettenähtud kütuse ja määrdeainete kasutamisest.

Ostja on kohustatud tutvuma toote/seadme kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis toodud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud tõrgetele toote/seadme töös või riknemisele ei laiene tootja poolt pakutav garantii.
Olukorras, kus tekib kahtlus toote/seadme defekti garantii alla kuulumine, jääb lõplik otsustusõigus seadme tootjale.

Õigus garantiile kaotab kehtivuse:

 • toode/seade ei vasta tegelikult saadetud kaubale
 • tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või on tekitatud kliendi süül ettevaatamatuse või hooletuse tõttu
 • tootel/seadmel on rikutud garantiikleebis
 • toote/seadme seerianumber on puudu, rikutud või on loetamatu
 • toote/seadme garantiiaeg on läbi
 • tootele/seadmele on lisatud mittekuuluvaid detaile
 • toodet/seadet on teenindanud ja/või remontinud selleks tootja või maaletooja poolt mitte volitatud isik.